Định hướng phát triển

Hướng đến một nền nông nghiệp chân chính không phụ thuộc vào phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Sát cánh với người nông dân để tạo ra những nông sản an toàn, an tâm phục vụ cả nội địa lẫn xuất khẩu. =>Không chỉ tiêu thụ nội địa mà còn biến Việt Nam thành căn cứ xuất khẩu lương thực ra các nước trên thế giới.

Định hướng phát triển