Về chúng tôi

08:19 - 22/12/2017

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH ARROWFIELD VIỆT NAM

Nông nghiệp – An toàn – An tâm

  1. Giới thiệu chung.
  • Tên công ty: Công ty TNHH Arrowfield Việt Nam
  • Địa chỉ: 64.18 Phạm Hùng, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
  • Tel: 0220.3867.339
  • Chủ tịch: YANO HIDEO
  • Thành lập: Năm 2016
  • Vốn điều lệ: 2 tỷ đồng